Uchwała Nr 64/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 grudnia 2018 roku

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia kierunku studiów

 

            Na podstawie art. 213 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-31 08:42:58
Data aktualizacji:2018-12-31 08:42:59

Liczba wyświetleń strony: 811

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka