Uchwała nr 2/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 25 stycznia 2018 roku

zmieniająca uchwałę nr 7/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie ustalenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wzoru arkusza oceny bibliotekarza dyplomowanego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 2183 ze zm.) oraz § 139 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje: 

§ 1

1.      W uchwale 7/2016 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchyla się załącznik nr 1 - wzór arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

2.      Wprowadza się wzór arkusza oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-01-29 10:36:01
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-02-04 11:03:11

Liczba wyświetleń strony: 3747

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka