Uchwała Nr 25/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 59/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 2183 ze zm.) i  § 7 ust. 1  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016, poz. 1596 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. W uchwale nr 59/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania dodaje się w § 1 ust. 3 następującej treści:

„3. Przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania do obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych określa załącznik nr 14.”

  1. Treść załącznika nr 14:

„Załącznik nr 14

Przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji
i Zarządzania do obszaru kształcenia, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

 

Lp.

Kierunek

Poziom

Obszar

Dziedzina

Dyscyplina

1

Administracja

pierwszego stopnia

nauk społecznych

nauk prawnych

 

 

 

nauk prawnych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych

- dyscyplina wiodąca: nauki o administracji

 

- dyscypliny uzupełniające: prawo, nauki o bezpieczeństwie, ekonomia, nauki o polityce.

drugiego stopnia

2

Bezpieczeństwo narodowe

pierwszego stopnia

nauk społecznych

- dyscyplina wiodąca: nauki o bezpieczeństwie

 

- dyscyplina uzupełniająca: nauki o polityce.

drugiego stopnia

3

Ekonomia

pierwszego stopnia

nauk ekonomicznych

- dyscyplina wiodąca: ekonomia

- dyscypliny uzupełniające: nauki o zarządzaniu, finanse.

drugiego stopnia

4

Finanse
i rachunkowość

pierwszego stopnia

nauk ekonomicznych

- dyscyplina wiodąca:

finanse

- dyscypliny uzupełniające: ekonomia

nauki o zarządzaniu

5

Logistyka

pierwszego stopnia

nauk ekonomicznych

- dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu

 

- dyscypliny uzupełniające: ekonomia

finanse

6

Politologia

pierwszego stopnia

nauk społecznych

- dyscyplina wiodąca: nauki o polityce

drugiego stopnia

7

Prawo

jednolite magisterskie

nauk prawnych

- dyscyplina wiodąca: prawo

8

Stosunki międzynarodowe

pierwszego stopnia

nauk społecznych

- dyscyplina wiodąca: nauki o polityce

9.

Studia skandynawskie

pierwszego stopnia

nauk społecznych

 

 

nauk społecznych, nauk ekonomicznych

 

- dyscyplina wiodąca:

nauki o polityce

 

- dyscypliny uzupełniające:

nauki o bezpieczeństwie, nauki o zarządzaniu.

10.

Zarządzanie

pierwszego stopnia

nauk ekonomicznych

- dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu

 

- dyscypliny uzupełniające: ekonomia,

finanse

 

 

drugiego stopnia

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 12:00:24
Data aktualizacji:2018-04-04 12:01:03

Liczba wyświetleń strony: 1092

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka