Uchwała Nr 18/2018

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym 


Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 2183 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym zmienia się nazwę kierunku studiów pierwszego
    i drugiego stopnia „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” na „sztuki plastyczne” dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2018/2019. Zmiana nazwy kierunku następuje pod warunkiem uzyskania decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do prowadzenia studiów na tym kierunku. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2018/2019 ukończą studia na kierunku pod nazwą: sztuki plastyczne”.
  1. Efekty kształcenia dla kierunku studiów sztuki plastyczne są tożsame z efektami kształcenia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, zatwierdzonymi  uchwałą
    nr 76/2017  Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017 r.
    i stanowią załącznik nr 3 i 4 ww. do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 11:24:54
Data aktualizacji:2018-04-04 11:24:54

Liczba wyświetleń strony: 1015

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka