Uchwała Nr 34/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 54/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. jedn. Dz. U. z 2017,  poz. 2183 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 54/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2018/2019 dokonuje się poniższych zmian:

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części III. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu w pkt. 9. Zdrowie publiczne
  skreśla się wyraz „niestacjonarne”.

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
  i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
  w części III. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu w pkt. 8. Wychowanie fizyczne
  dotychczasową treść:

 

8. Wychowanie fizyczne (stacjonarne i niestacjonarne)

Sprawdzian umiejętności sportowych (z gimnastyki i z dwóch wybranych przez kandydata dyscyplin: piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa)*

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 15%

waga = 5%

waga = 80%

*Kandydaci posiadający klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu umiejętności sportowych, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

W = a*P + b*M + c*Z”

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

8. Wychowanie fizyczne (stacjonarne i niestacjonarne)

Sprawdzian umiejętności sportowych (z gimnastyki i z dwóch wybranych przez kandydata dyscyplin: piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa - liczba punktów od 0 do 200)*- waga 30%

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

– język polski

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

– matematyka

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata na maturze

 

Poziom podstawowy x 1

albo

Poziom rozszerzony x 2

waga = 15%

waga = 5%

waga = 50%

*Kandydaci posiadający klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę sportową są zwolnieni ze sprawdzianu umiejętności sportowych, otrzymując maksymalną liczbę punktów.

W = a*S(Sprawdzian) + b*P + c*M + d*Z”

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji na studia stacjonarne

i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata/inżyniera/magistra
w części III. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu pkt. 1. Fizjoterapia dotychczasową treść:

 

„1. Fizjoterapia (stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci

kierunku fizjoterapia

Konkurs dyplomów

Kryterium dodatkowe:

Rozmowa kwalifikacyjna

zastępuje się treścią w brzmieniu:

„1. Fizjoterapia (stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci

kierunku fizjoterapia

Konkurs dyplomów

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

 

 1. w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji na studia stacjonarne

i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata/inżyniera/magistra
w części III. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu dodaje się nowy kierunek studiów o nazwie Kosmetologia wraz z kryteriami kwalifikacji:

 

Kosmetologia (stacjonarne i niestacjonarne)

Absolwenci

kierunku kosmetologia

Konkurs dyplomów

Kryterium dodatkowe:

Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia

 

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2018-05-07 08:42:39
Data aktualizacji:2018-05-07 08:42:39

Liczba wyświetleń strony: 1506

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka