Zmieniona uchwałą nr 134/2020

Uchwała Nr 62/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia  20 grudnia 2018 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie podmiotu leczniczego

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz.1668) oraz na podstawie § 59 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 17) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na utworzenie podmiotu leczniczego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

§ 2

 

  1. Traci moc Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 105/2017
    z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie podmiotu leczniczego.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-12-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-31 08:21:42
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-09 15:14:59

Liczba wyświetleń strony: 877

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka