Uchwała Nr 43/2018

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia efektów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. jedn. Dz. U. z 2017,  poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się załącznik do Uchwały nr 50/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia efektów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela i nadaje mu się treść wg załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-03 10:18:24
Data aktualizacji:2018-07-03 10:18:24

Liczba wyświetleń strony: 1194

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka