Uchwała Nr 41/2018

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu zadań Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok kalendarzowy 2017

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 14) i pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się  sprawozdanie z wykonania planu zadań Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
    w Kielcach za rok kalendarzowy 2017.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja papierowa załączników do uchwały dostępna jest w pok. 31

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-02 13:46:23
Data aktualizacji:2018-07-05 11:35:54

Liczba wyświetleń strony: 993

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka