Traci moc na podstawie uchwały nr 118/2020

Uchwała Nr 53/2018

 

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 września 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 17/2014 Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych, zmienioną uchwałą nr 36/2015 Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

Na podstawie art. 130  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 

W uchwale nr 17/2014 Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych, zmienioną uchwałą nr 36/2015 Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku, dotychczasową treść § 4:

 

„Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, zwany dalej pensum dydaktycznym wynosi rocznie:

 1. 180 godzin dla profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i wizytującego,
 2. 240 godzin dla adiunkta i asystenta,
 3. 300 godzin dla docenta,
 4. 360 godzin dla starszego wykładowcy, wykładowcy oraz równorzędnych,
 5. 540 godzin dla lektora i instruktora oraz równorzędnych.”

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

㤠4

Obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych, zwany dalej pensum dydaktycznym wynosi:

 1. na stanowisku profesora i profesora uczelni:
 1. w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 180 godzin,
 2. w grupie pracowników dydaktycznych - 240 godzin,
 1. na stanowisku profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego i wizytującego - 180 godzin,
 2. na stanowisku adiunkta i asystenta:
 1. w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych - 240 godzin,
 2. w grupie pracowników dydaktycznych - 360 godzin,
 1. na stanowisku docenta - 300 godzin,
 2. na stanowisku  starszego wykładowcy, wykładowcy oraz równorzędnych - 360 godzin,
 3. na stanowisku lektora i instruktora oraz równorzędnych - 540 godzin.”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2018 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-09-27
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-05 15:14:37
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-08 14:09:30

Liczba wyświetleń strony: 1335

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka