Uchwała Nr 46/2018

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

zmieniająca uchwałę nr 59/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania

 

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 2183 ze zm.) i  § 7 ust. 1  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016, poz. 1596 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 59/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania w załączniku nr 12 dotychczasową treść efektu kształcenia w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

 

ZARZ1A_U31

konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym

P6U_U

P6S_UK

 

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

ZARZ1A_U31

konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6U_U

P6S_UK

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-03 10:23:43
Data aktualizacji:2018-07-03 10:23:44

Liczba wyświetleń strony: 1067

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka