Uchwała Nr 5/2018

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 lutego 2018 roku

w sprawie ustalenia składu Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami

 

Na podstawie § 137 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 pkt 1) i ust. 4) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje ze składu Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami Panią dr hab. Monikę Szpringer prof. UJK.

 

§ 2

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje na członka Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami Pana dr hab. Jacka Wilczyńskiego prof. UJK.

 

§ 3

Skład Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami powołanej Uchwałą Nr 62/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Uniwersyteckiej Komisji do Spraw Oceny Nauczycieli Akademickich Zatrudnionych poza Wydziałami  z uwzględnieniem zmian wynikających z §1 i §2 jest następujący:

 

1) dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK;

2) dr hab. Jacek Wilczyński prof. UJK;

3) dr hab. Elżbieta Nowak, prof. UJK;

4) dr hab. Justyna Dobrołowicz, prof. UJK;

5) prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka;

6) dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK;

7) dr hab. Dorota Ruszkiewicz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-02-27 08:47:58
Data aktualizacji:2018-02-27 08:47:58

Liczba wyświetleń strony: 1044

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka