Uchwała Nr 10/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

 

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm) oraz § 12 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego, Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Panu prof. zw. drowi hab. Jerzemu Wyrozumskiemu, wybitnemu polskiemu uczonemu, historykowi o rozległych perspektywach badawczych i uznanym autorytecie w świecie naukowym, znakomitemu organizatorowi nauki, inspiratorowi wielu poczynań społecznych.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-03 12:10:40
Data aktualizacji:2018-04-03 12:10:40

Liczba wyświetleń strony: 979

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka