Uchwała Nr 47/2018

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 czerwca 2018 roku

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych
na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

 

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Określa się efekty kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Lekarskim
    i Nauk o Zdrowiu na kierunku Nauki o zdrowiu, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
  2. Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1, obowiązują doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-03 10:25:19
Data aktualizacji:2018-07-03 10:25:20

Liczba wyświetleń strony: 1030

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka