Uchwała Nr 45/2018

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

zmieniająca uchwałę nr 57/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania profilu kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna do wymogów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 2183 ze zm.) i  § 7 ust. 1  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016, poz. 1596 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 57/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dostosowania profilu kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna do wymogów ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyższym
dodaje się w załączniku do ww. uchwały następującą  treść:

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:

Kierunek studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  należy do:  

  • obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin: nauki o mediach (dyscyplina wiodąca), nauki o polityce,
  • obszaru nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin: historia,  językoznawstwo.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-03 10:22:05
Data aktualizacji:2018-07-03 10:22:05

Liczba wyświetleń strony: 971

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka