Traci moc na podstawie uchwały nr 246/2019

Uchwała Nr 48/2018

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach i zasadach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 160 a ust. 5 ustawy oraz art. 195 ust. 10 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. d) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Wprowadza się wzór umowy o warunkach pobierania i ustaleniu wysokości opłat jednorazowych oraz opłat za usługi edukacyjne w toku studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wprowadza się wzór umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za studia niestacjonarne  prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Wprowadza się wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wprowadza się wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów podejmujących studia prowadzone w języku angielskim na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wprowadza się wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów studiujących w języku innym niż polski w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Wprowadza się wzór umowy o warunkach pobierania i ustaleniu wysokości opłat jednorazowych oraz opłat za usługi edukacyjne w toku stacjonarnych studiów doktoranckich, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Wprowadza się wzór umowy o warunkach i zasadach odpłatności w trakcie niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Wprowadza się wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców – uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach podejmujących naukę na zasadach odpłatności, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

 1. Wzory umów określone w § 1 mają zastosowanie do studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019.
 2. Umowy zawarte na podstawie dotychczasowych wzorów zachowują moc prawną.
 3. Tracą moc:
 • Uchwała nr 64/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uchwała Nr 56/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach pobierania i ustaleniu wysokości opłat jednorazowych oraz opłat za usługi edukacyjne w toku stacjonarnych studiów doktoranckich oraz o warunkach i zasadach odpłatności w trakcie niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uchwała nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uchwała nr 38/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-06-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-07-03 10:32:39
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 10:27:08

Liczba wyświetleń strony: 1176

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka