Uchwała Nr 39/2018

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego
w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Traci moc obowiązującą uchwała nr 58/2010 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia Akademickiego Kodeksu Etycznego.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2018-05-29 14:11:26
Data aktualizacji:2018-05-29 14:11:26

Liczba wyświetleń strony: 2082

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka