Uchwała Nr 26/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 72/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

 

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 2183 ze zm.) i  § 7 ust. 1  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016, poz. 1596 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. W uchwale nr 72/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w załączniku nr 10  dotychczasową treść:

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:

Kierunek studiów Geografia należy do obszaru nauk przyrodniczych i społecznych, dziedziny Nauk o Ziemi, dyscypliny geografia

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:

Kierunek studiów Geografia należy do obszaru nauk przyrodniczych, dziedziny Nauk o Ziemi, dyscypliny geografia

 

  1. W uchwale nr 72/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w załączniku nr 11  dotychczasową treść:

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:

Kierunek studiów Geografia należy do obszaru nauk przyrodniczych i społecznych, dziedziny Nauk o Ziemi, dyscypliny geografia

 

zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia:

Kierunek studiów Geografia należy do obszaru nauk przyrodniczych, dziedziny Nauk o Ziemi, dyscypliny geografia

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 12:04:22
Data aktualizacji:2018-04-04 12:04:22

Liczba wyświetleń strony: 1126

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka