Uchwała Nr 24/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym

 

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Określa się efekty kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Pedagogicznymi i Artystycznym. Efekty kształcenia stanowią załączniki do uchwały:
  1. załącznik nr 1 - efekty kształcenia w języku polskim,
  2. załącznik nr 2 - efekty kształcenia w języku angielskim.
  1. Efekty kształcenia, o których mowa w ust. 1 obowiązują doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2018/2019.

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-04 11:54:57
Data aktualizacji:2018-04-04 11:54:58

Liczba wyświetleń strony: 958

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka