Uchwała Nr 56/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 29 listopada 2018 roku

 

w sprawie wydania opinii o kandydaturze na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  

Na podstawie § 38 ust. 5 i § 59 ust. 2 pkt 3) lit. a)  Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat pozytywnie opiniuje kandydaturę Pana Andrzeja Antoniaka na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-03 09:11:14
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-12-03 14:57:52

Liczba wyświetleń strony: 799

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka