Uchwała Nr 58/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 listopada 2018 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668), uchwala się co następuje:

§ 1

 

Uchyla się uchwałę nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
i jednostek międzywydziałowych dotyczących uchwalania programów kształcenia dla studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-03 09:27:09
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2018-12-03 09:33:06

Liczba wyświetleń strony: 1026

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka