Uchwała Nr 36/2018

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego
za 2017 rok

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz  § 59 ust. 2 pkt 14) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2018-05-29 13:59:13
Data aktualizacji:2018-05-29 13:59:13

Liczba wyświetleń strony: 936

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka