Uchwała Nr 11/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 marca 2018 roku

 

w sprawie wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego  

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.)  oraz § 59 ust. 2 pkt 18) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w kategorii nagrody za całokształt - prof. dr hab. Marek Mizera – Instytut Edukacji Muzycznej (WPiA).

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-04-03 12:12:41
Data aktualizacji:2018-04-03 12:12:41

Liczba wyświetleń strony: 970

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka