Zmieniona uchwałą nr 10/2021

Uchwała Nr 65/2018

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 grudnia  2018 roku

 

w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2019/2020 - 2023/2024

 

 

            Na podstawie art. 266 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669) art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

Ustala się zasady przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Uprawnienia określone w załączniku nr 1 przysługują laureatom, ubiegającym się o przyjęcie na studia. Podstawą preferencji jest wynik uzyskany w olimpiadach i konkursach, zarówno w roku egzaminu maturalnego, jak i w latach wcześniejszych.
  2. W latach akademickich 2019/2020 i 2020/2021 pozostają w mocy warunki wynikające z Uchwały Nr 23/2018 z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr 55/2017 z dnia 25 maja 2017 w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2018/2019 - 2020/2021.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2018-12-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-12-31 09:38:19
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-09 15:17:54

Liczba wyświetleń strony: 1512

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka