Zarządzenie Nr 1/2006

Zarządzenie Nr  1/2006

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  2 stycznia 2006 roku

 

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1.

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego  i Artystycznego  wchodzą:

1.        Instytut Pedagogiki i Psychologii,

2.        Instytut Edukacji Szkolnej,

3.        Instytut Sztuk Pięknych,

4.        Instytut Edukacji Muzycznej,

§ 2.

 

W skład Instytutu Pedagogiki i Psychologii wchodzą:

 1. Zakład Edukacji Zawodowej,
 2. Zakład Metodologii Badań  Edukacyjnych,
 3. Zakład Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania,
 4. Zakład Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej,
 5. Zakład Socjologii Edukacji i Polityki Społecznej,
 6. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,
 7. Zakład Pedeutologii,
 8. Zakład Psychologii,
 9. Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej,
 10. Zakład Zastosowań Informatyki w Edukacji,
 11. Samodzielna Pracownia Historii Wychowania.

 

W skład Instytutu Edukacji Szkolnej wchodzą:

1.        Zakład  Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej,

2.        Zakład Wychowania przez Sztukę,

a)       Pracownia Muzyki

b)       Pracownia Plastyki

3.        Zakład Auksologii,

4.        Zakład Dydaktyki Ogólnej i Technicznych Środków Nauczania,

a)     Pracownia Multimedialna

5.        Zakład Pedagogiki Zdrowia,

6.        Zakład Literatury dla Dzieci i Młodzieży.

 

W skład Instytutu Sztuk Pięknych wchodzą:

1.        Zakład Malarstwa,

a)     Pracownia  Malarstwa,

b)     Pracownia Technik i Technologii Malarstwa,

2. Zakład Grafiki,

a)     Pracownia Działań Multimedialnych,

b)     Pracownia Grafiki Warsztatowej,

c)     Pracownia Grafiki Warsztatowej i Projektowej,

3. Zakład Rzeźby,

a)      Pracownia Rzeźby,

b)      Pracownia Kształtowania Otoczenia,

c)      Pracownia Rzeźby i Ceramiki,

4.   Zakład Rysunku,

a)      Pracownia Rysunku,

b)      Pracownia Struktur Wizualnych,

5. Zakład Historii i Teorii Sztuki.

a)      Pracownia Metodyki Edukacji Artystycznej,

b)      Pracownia Teatru i Dramy,

c)      Pracownia Historii i Teorii Sztuki.

 

W skład Instytutu Edukacji Muzycznej wchodzą:

1.        Zakład Dyrygowania, Prowadzenia Zespołów i Emisji Głosu,

2.        Zakład Dydaktyki i Teorii Muzyki,

3.        Zakład Praktyki Instrumentalnej .

 

§ 3.

 

Tracą  moc obowiązującą:

1.        Zarządzenie Nr 49/2003 Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach z 12 listopada 2003 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu,

2.        Zarządzenie nr 12/2004  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2004r. zmieniające  zarządzenie Nr 49/2003 Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach z 12 listopada 2003 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu,

3.        Zarządzenie nr 43/2004  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 września 2004 r. zmieniające  zarządzenie Nr 49/2003 Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach z 12 listopada 2003 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu.

4.        Zarządzenie nr 7/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 marca 2005r. zmieniające  zarządzenie Nr 49/2003 Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach z 12 listopada 2003 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

metryczka

Wytworzył:Rektor prof. dr hab. Regina Renz
Data wytworzenia:2006-01-02
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2021-01-22 12:33:32

Liczba wyświetleń strony: 10951

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka