Zarządzenie Nr 52/2006

Zarządzenie Nr  52/2006

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 listopada 2006 roku


zmieniające zarządzenie nr 77/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego


           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzenia nr  77/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego wprowadza się następujące zmiany:

W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Instytutu Historii wchodzą:
1) Zakład Historii Starożytnej
2) Zakład Historii Średniowiecznej
3) Zakład Historii XVI-XVIII Wieku
4) Zakład Historii Polski i Myśli Politycznej XIX Wieku
5) Zakład Historii Powszechnej XIX Wieku
6) Zakład Historii XX Wieku
7) Zakład Nauk Pomocniczych Historii
8) Zakład Historii Kultury, Nauki i Oświaty
9) Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia  2006 roku.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF


  52 -zarz. str. Wydz. Hum. 06 zm.77_2005.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:47:43

Liczba wyświetleń strony: 8851

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka