Zarządzenie Nr 34/2006

Zarządzenie Nr  34/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  16  sierpnia  2006 roku

w sprawie obowiązującego w Uczelni wzoru umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia niestacjonarne


Na podstawie art. 66 i 160 ust. 3 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i §37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, oraz co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadza się wzór umowy o warunkach i zasadach  odpłatności za studia niestacjonarne w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.


2. Wzór umowy o  warunkach i zasadach odpłatności za studia  niestacjonarne  zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                             z up. Rektora

                                                                                                Prorektor

 
                                                                                               prof. dr hab. Mieczysław Poborski


Wzór umowy dostępny w wersji zarządzenia  w formacie PDF.


 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:33:33

Liczba wyświetleń strony: 9710

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka