Zarządzenie Nr 48/2006

Zarządzenie Nr  48 /2006

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2006 roku


zmieniające zarządzenie nr 71/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału  Nauk o Zdrowiu


Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzenia nr  71/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 grudnia 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 skreśla się ustęp 7 w brzmieniu:
     „7. Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie”

2. W § 4 wprowadza się ustęp 5 w brzmieniu;
„ 5. Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2006 r.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  48- zarz. str. Wydz. o Zdr.06 zm. 71_2005.pdf 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:42:37

Liczba wyświetleń strony: 9322

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka