Zarządzenie Nr 16/2006

Zarządzenie Nr  16/2006

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007

 

 

 

         Na podstawie art. 99 ust. 2, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1366) i § 9 ust. 2, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. nr 84 poz. 380 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007 określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


 

 

 


                                              Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr16 /2006

 

                                              Rektora  Akademii Świętokrzyskiej

 

                                              im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

                                              z dnia  27 kwietnia  2006 roku

 

 

 

 

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych

 

w roku akademickim 2006/2007

 

 

 

 

Lp.

Kierunek studiów

Wysokość opłaty

 

 

(w stosunku rocznym)

1

2

3

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

1.

 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 

 

1/ studia jednolite magisterskie

                   2 600,00 zł

 

2/ studia drugiego stopnia

                   2 600,00 zł

2.

 Filologia polska

 

 

1/ studia jednolite magisterskie

                   2 700,00 zł

 

2/ studia pierwszego stopnia

                   2 700,00 zł

 

3/ studia drugiego stopnia

                   2 700,00 zł

3.

 Filologia

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

 

 

   - filologia angielska

                   3 800,00 zł

 

   - filologia germańska

                   3 600,00 zł

 

2/ studia jednolite magisterskie

 

 

   - filologia rosyjska z elementami języka rosyjskiego

 

 

     biznesu

                   2 800,00 zł

 

   - filologia rosyjska z elementami translatoryki

                   2 800,00 zł

 

3/ studia drugiego stopnia

 

 

   - język rosyjski biznesu

                   3 000,00 zł

4.

 Historia

 

 

1/ studia jednolite magisterskie

                   2 600,00 zł

 

2/ studia pierwszego stopnia

                   2 600,00 zł

 

3/ studia drugiego stopnia

                   2 600,00 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

1

2

3

1.

 Biologia

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

2 800,00 zł

 

2/ studia drugiego stopnia

                   2 800,00 zł

2.

 Chemia

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

 

 

I rok

                   3 000,00 zł

 

II, III  rok

                   2 800,00 zł

 

2/ studia drugiego stopnia

 

 

I rok

                   3 000,00 zł

 

II rok

                   2 800,00 zł

3.

 Geografia

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

                   2 800,00 zł

 

2/ studia drugiego stopnia

                   2 600,00 zł

4.

Informatyka

 

 

studia pierwszego stopnia

                   3 000,00 zł

5.

 Matematyka

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

 

 

I, III rok

                   2 800,00 zł

 

II rok

                   2 900,00 zł

 

2/ studia drugiego stopnia

 

 

I rok

                   3 100,00 zł

 

II rok

                   2 900,00 zł

6.

Ochrona środowiska

 

 

studia pierwszego stopnia

                   3 000,00 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY

1

2

3

1.

 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

 

1/ studia jednolite magisterskie

                   3 300,00 zł

 

2/ studia pierwszego stopnia

                   3 600,00 zł

2.

 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

 

1/ studia jednolite magisterskie

                   3 800,00 zł

3.

 Pedagogika

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

 

 

    - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią ped.

                   3 000,00 zł

 

2/ studia jednolite magisterskie

                   3 100,00 zł

 

3/ studia drugiego stopnia

 

 

    - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią ped.

                   3 100,00 zł

 

    - nauczanie języka angielskiego

                   3 200,00 zł

 

    - pedagogika szkolna i środowiskowa

                   3 000,00 zł

 

    - pozostałe specjalności

                   3 400,00 zł

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

1

2

3

1.

 Fizjoterapia

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

 

 

    I  rok

                   4 200,00 zł

 

    II i III rok

                   3 800,00 zł

 

2/ studia drugiego stopnia

 

 

    I  rok

4 900,00 zł

 

    II rok

4 100,00 zł

2.

Pielęgniarstwo

 

 

1/ studia pierwszego stopnia (pomostowe)

 

 

   I rok

3 900,00 zł

 

   II rok

3 300,00 zł

 

2/ studia drugiego stopnia

 

 

    I rok

                   4 500,00 zł

 

    II rok

                   3 800,00 zł

3.

Położnictwo

 

 

1/ studia pierwszego stopnia (pomostowe)

 

 

    I rok

                   3 900,00 zł

 

    II rok

                   3 300,00 zł

 

    II rok

                   3 200,00 zł

 

 

 

4.

Pedagogika ze specjalnością opieka paliatywna

 

 

1/ studia jednolite magisterskie

                   2 800,00 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

1

2

3

1.

 Ekonomia

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

                   2 700,00 zł

 

2/ studia drugiego stopnia

                   2 800,00 zł

2.

 Politologia

 

 

1/ studia jednolite magisterskie

                   2 300,00 zł

 

2/studia drugiego stopnia dla oficerów

                   2 200,00 zł

 

3/ studia drugiego stopnia

                   2 300,00 zł

3.

 Zarządzanie i marketing

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

                   2 600,00 zł

 

2/ studia drugiego stopnia

                   2 800,00 zł

 

 

 

FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

1.

 Filologia polska

 

 

1/ studia jednolite magisterskie

                   2 600,00 zł

 

2/ studia drugiego stopnia

                   2 800,00 zł

2.

 Filologia

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

 

 

   - filologia angielska

                   3 300,00 zł

3.

 Historia

 

 

1/ studia jednolite magisterskie

                   2 600,00 zł

4.

 Stosunki międzynarodowe

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

                   2 800,00 zł

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

1.

 Ekonomia

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

                   3 000,00 zł

2.

 Pedagogika

 

 

1/ studia jednolite magisterskie

                   3 000,00 zł

 

2/ studia drugiego stopnia

                   3 000,00 zł

3.

 Socjologia

 

 

1/ studia pierwszego stopnia

                   3 000,00 zł

 

 

 

 

 Podstawą do naliczania opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych

          i realizację różnic programowych są wyżej wymienione

 

      stawki rocznej opłaty dla poszczególnych kierunków (specjalności) studiów

      niestacjonarnych na analogicznych latach studiów stacjonarnych.

 

Na kierunkach, na których nie prowadzi się studiów niestacjonarnych,

      ustala się następujące podstawy do naliczania opłaty:

 

 

 

 

 

~ Fizyka          

3 000,00 zł

 

~ Malarstwo   

3 200,00 zł

 

~ Pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna

 

 

                       i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

3 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:23:22

Liczba wyświetleń strony: 11000

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka