Zarządzenie Nr 46/2006

Zarządzenie Nr 46/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 października 2006 roku


w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji


  Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji wchodzą:
1. Instytut Ekonomii,
2. Instytut Nauk Politycznych,
3. Instytut Zarządzania,

§2

1. W skład Instytutu Ekonomii wchodzą:
1) Zakład Mikroekonomii
2) Zakład Makroekonomii
3) Zakład Statystyki i Ekonometrii
      4)  Pracownia Finansów i Rachunkowości
5) Zakład Gospodarki Regionalnej
6) Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej
7) Zakład Samorządu Terytorialnego
8) Pracownia Informatyki
9) Zakład Prawa Administracyjnego


§3

1.  W skład Instytutu Nauk Politycznych wchodzą:
1) Zakład Teorii Polityki
Pracownia  Marketingu Politycznego
2) Zakład Stosunków Międzynarodowych
3) Zakład Integracji Europejskiej
4) Zakład Współczesnych Systemów Politycznych
     5)   Zakład Myśli Politycznej
           Pracownia Antropologii Polityki i Nauki o Cywilizacji
6) Zakład Filozofii Polityki
7) Zakład  Historii Najnowszej
8) Zakład Masowych Organizacji Społecznych
Pracownia Socjologii i Polityki Lokalnej
      9)  Pracownia Zastosowania Komputerów w Politologii


§4

1. W skład Instytutu Zarządzania wchodzą:
1)  Zakład Zarządzania i Organizacji
2) Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji
3) Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
4) Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu
Pracownia Zastosowania Komputerów w Zarządzaniu
5) Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
6) Zakład Metod Jakościowych w Zarządzaniu
7) Zakład Marketingu
8) Zakład Przedsiębiorczości
9) Zakład Filozofii Biznesu i Negocjacji.

§5

Tracą moc obowiązującą:
1. Zarządzenie nr 61/2005 rektora AŚ z 24 października 2005r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji.
2. Zarządzenie nr 13/2006 rektora AŚ z31 marca 2006r. zmieniające zarządzenie nr    61/2005 rektora AŚ z 24 października 2005r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji.
3. Zarządzenie nr 39/2006 rektora AŚ z 28 września 2006 r. zmieniające zarządzenie nr    61/2005 rektora AŚ z 24 października 2005r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 roku.
 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF


 46 -zarz. struk. Wydz. Zarz.06.pdf

 

metryczka

Wytworzył:Rektor prof. dr hab. Regina Renz
Data wytworzenia:2006-10-20
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2021-01-22 12:52:06

Liczba wyświetleń strony: 9529

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka