Zarządzenie Nr 3/2006

Zarządzenie Nr 3 /2006

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 stycznia 2006 roku

 

w sprawie powołania członków Rady ds. Komputeryzacji Uczelni

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Powołuje się  Radę ds. Komputeryzacji Uczelni w następującym składzie:

 

 

1)      prof. dr hab. Janusz Braziewicz – przewodniczący,

2)      mgr Janina Pierścińska,

3)      dr Leszek Nowak,

4)      dr Ryszard Błaszkiewicz,

5)      dr Adam Jachimczyk

6)      dr Roman Suligowski

7)      mgr Mariusz Matla

8)      dr Jerzy Oszczudłowski

9)      dr Henryk Suchojad

10)   mgr inż. Zbigniew Chrapek

11)   mgr inż. Kazimierz Kunisz 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:16:34

Liczba wyświetleń strony: 10511

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka