Zarządzenie Nr 18/2006

Zarządzenie  Nr  18/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  9 maja 2006 roku

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji RekrutacyjnejNa podstawie § 78 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2006/2007, w następującym składzie:
1. prof. AŚ, dr hab. Jacek Semaniak – przewodniczący komisji,
2.  dr Ewa Małgorzata Szumilas – sekretarz komisji,
3. mgr Joanna Karczewska – sekretarz komisji,
4. dr Maria Materny,
5. dr Marta Repelewicz,
6. prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz,
7. dr Grażyna Czerwiak,
8. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek,
9. dr Ryszard Błaszkiewicz,
10. dr Renata Piasecka-Strzelec,
11. dr Anna Wzorek,
12. dr Ryszard Stefański,
13. dr Marek Leszczyński,
14. dr Wojciech Piotrowski
15. dr Tadeusz Szperna
16. prof. dr hab. Ryszard Kuriata
17. dr inż. Paweł Plaskura
18. Paweł Czupryński
19.  Piotr Sabat
20.  Łukasz Kowalski
21.  Łukasz Patyna
22.  Maciej Barański
23. Tomasz Krajkowski


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:24:31

Liczba wyświetleń strony: 10654

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka