Zarządzenie Nr 24/2006

Zarządzenie Nr 24/2006


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   27  czerwca 2006 roku


zmieniające zarządzenie nr 50/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego


Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§1


W § 1 zarządzenia nr 50/2005  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2005r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wprowadza się ustęp 6 w następującym brzmieniu;

              „ 6. Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska”.
 

§2


Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz
metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-05 19:14:47

Liczba wyświetleń strony: 9742

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka