Zarządzenie Nr 13/2006

Zarządzenie Nr 13 /2006

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  31 marca 2006 roku

 

 

zmieniające zarządzenie nr 61/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

W §3 ust.1 zarządzenia nr 61/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 października 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Treść pkt. 1 w brzmieniu:

 „ 1) Zakład Teorii Polityki

         Pracownia Marketingu Politycznego”

  zastępuje się treścią:  

   „ 1) Zakład Teorii Polityki”.

 

  1. Wprowadza się pkt. 8 w brzmieniu:

  „ 8) Zakład Komunikacji  Społecznej

          Pracownia Marketingu Politycznego”.        

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:22:48

Liczba wyświetleń strony: 10064

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka