Zarządzenie Nr 47/2006

Zarządzenie Nr  47/2006


Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31  października 2006 roku


zmieniające zarządzenie nr 77/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego


Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzenia nr  77/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego  § 5  otrzymuje brzmienie:

                                           „§5

1. W skład Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa  wchodzą:
1) Zakład Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa
2) Zakład  Informacji Naukowej i Technologii Informacyjnych
3) Zakład Prasoznawstwa
4) Zakład Historii Książki i Prasy
5) Zakład Teorii i Historii Kultury”


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2006 roku.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF


47 -zarz. str. Wydz. Hum. 06 zm.77_2005.pdf


 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:43:11

Liczba wyświetleń strony: 9406

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka