Zarządzenie Nr 50/2006

Zarządzenie Nr 50/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 listopada 2006 roku

w sprawie powołania komisji ds. nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia wysokości tych nagródNa podstawie § 4 i 7 uchwały Nr 24/91 Senatu b. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 listopada 1991 roku w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi oraz przyznawania nagród z tego funduszu, zarządza się co następuje:


§ 1


Powołuje się w skład komisji do rozpatrzenia i opiniowania wniosków o nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi następujące osoby:
1) mgr inż. Janusz Siwiec - przewodniczący
2) przedstawiciel delegowany przez NSZZ „Solidarność"
3) przedstawiciel delegowany przez ZNP
4) mgr Joanna Loeffler-Mazur
5) mgr Gienowajte Felisek
6) mgr Monika Pożoga


§ 2


Wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości od 500 do 1500 zł.


§ 3


Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 69/2002 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji ds. nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia wysokości tych nagród.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

  50 - zarz. nagrody nienaucz. 2006.pdf 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:32:08

Liczba wyświetleń strony: 9819

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka