Zarządzenie Nr 15/2006

Zarządzenie Nr  15/2006

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  12 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie dnia wolnego w Uczelni

 

 

            Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.     W dniu 2 maja 2006 roku ustala się dzień wolny dla pracowników Uczelni niebedących nauczycielami akademickimi.

2.     Pracownicy Uczelni  niebędący nauczycielami akademickimi odpracują dzień 2 maja 2006 roku w dniu 22 kwietnia 2006 roku. 

3.     W przypadku konieczności wykonania pracy w dniu 2 maja 2006 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:21:40

Liczba wyświetleń strony: 9972

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka