Zarządzenie Nr 51/2006

Zarządzenie Nr  51/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   20 listopada 2006 roku


zmieniające zarządzenie nr 44/2006 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2006 roku w sprawie struktury organizacyjnej   Filii w Piotrkowie Trybunalskim


 

Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 44/2006 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 października 2006 roku w sprawie struktury organizacyjnej   Filii w Piotrkowie Trybunalskim § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
      ”§2

W skład Wydziału Nauk Społecznych wchodzą:
1. Instytut Filozofii i Socjologii
1) Zakład Socjologii Społeczności Lokalnych
2) Zakład Socjologii Organizacji
2. Instytut Ekonomii
1) Zakład Metod Ilościowych w Biznesie
2) Zakład  Ekonomii
3) Zakład Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń
4) Zakład Marketingu Terytorialnego
5) Zakład Logistyki
3. Instytut Nauk Pedagogicznych
1) Zakład Teorii Kształcenia
2) Zakład Wychowania Estetycznego
3) Zakład Teorii Rozwoju Zawodowego i Mediów
4) Zakład Pedagogiki Zdrowia, Wychowania Fizycznego i Obronnego
5) Zakład Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej
6)  Zakład Historii i Teorii Wychowania
7) Pracownia Rehabilitacji
8) Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej
9) Pracownia Psychologii
10) Studium Pedagogiczne.

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2006r.

 


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF


   51- zarz.str. Filii 06 zm.44_2006.pdf


 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:44:03

Liczba wyświetleń strony: 9115

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka