Zarządzenie Nr 44/2006

Zarządzenie Nr   44/2006

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  20 października  2006 roku

w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim


           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1.     

W skład struktury organizacyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim wchodzą:
1) Wydział Nauk Społecznych
2) Wydział Filologiczno-Historyczny
3) Studium Wychowania Fizycznego
4) Studium Języków Obcych
5)  Międzywydziałowy Zakład Informatyki


§2

W skład Wydziału Nauk Społecznych wchodzą:
1. Instytut Filozofii i Socjologii
1) Zakład Socjologii Społeczności Lokalnych
2) Zakład Socjologii Organizacji
2. Instytut Ekonomii
1) Zakład Metod Ilościowych w Biznesie
2) Zakład Agrobiznesu
3)  Zakład Ekonomii
4) Zakład Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń
3. Instytut Nauk Pedagogicznych
1) Zakład Teorii Kształcenia
2) Zakład Wychowania Estetycznego
3) Zakład Teorii Rozwoju Zawodowego i Mediów
4) Zakład Rehabilitacji
5) Zakład Pedagogiki Zdrowia, Wychowania Fizycznego i Obronnego
6)  Zakład Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej
7) Pracownia Historii i Teorii Wychowania
8) Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej
9) Pracownia Psychologii
10)Studium Pedagogiczne.


§3


 W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:
1.   Instytut Filologii Polskiej
1) Zakład Literatury Polskiej
2) Zakład Literatury Powszechnej
3) Zakład Języka Polskiego
4) Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

     2.   Instytut Historii
1) Zakład Historii Powszechnej do XIX Wieku i Historii Historiografii
2) Pracownia Historii i Kultury Antycznej
3) Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Nowożytnej do XIX Wieku
4) Zakład Historii Powszechnej XIX i XX Wieku
5) Zakład Historii Polski XIX i XX Wieku
6) Zakład Historii Wojskowości
7) Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii
4. Instytut Stosunków Międzynarodowych
1) Zakład Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej
2) Zakład Europy Zachodniej
3) Zakład Europy Wschodniej
4) Pracownia Dyplomacji i Doktryn Politycznych

      5.   Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej
      Pracownia Metodyki Nauczania Języka Angielskiego


§4


Traci moc obowiązującą:
1.  Zarządzenie nr 76/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim.
2. Zarządzenie nr 14/2006 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2006 roku zmieniające zarządzenie nr 76/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie struktury organizacyjnej  Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 roku.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF


 44 - zarz. struk. Filii 06.pdf
 

 

metryczka

Wytworzył:Rektor prof. dr hab. Regina Renz
Data wytworzenia:2006-10-20
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2021-01-22 12:50:44

Liczba wyświetleń strony: 9782

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka