Zarządzenie Nr 39/2006

Zarządzenie Nr 39 /2006

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 września 2006 roku


zmieniające zarządzenie nr 61/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 października 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji


           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§1

 §3 ust.1 zarządzenia nr 61/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 października 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji otrzymuje następujące brzmienie:

                                 „    §3

1. W skład Instytutu Nauk Politycznych  wchodzą:
1) Zakład Teorii Polityki
Pracownia Marketingu Politycznego
2) Zakład Stosunków Międzynarodowych
3) Zakład Integracji Europejskiej
4) Zakład Współczesnych Systemów Politycznych
5) Zakład Myśli Politycznej
Pracownia Antropologii Polityki i Nauki o Cywilizacji
6) Zakład Filozofii Polityki
7) Zakład Historii Najnowszej
8) Zakład Masowych Organizacji Społecznych
Pracownia Socjologii i Polityki Lokalnej
9) Pracownia Zastosowania Komputerów w Politologii”.


§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 roku.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:39:47

Liczba wyświetleń strony: 9486

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka