Zarządzenie Nr 45/2006

Zarządzenie Nr  45/2006

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  20  października 2006 roku


w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno -Przyrodniczego


           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego wchodzą:
1. Instytut Matematyki
2. Instytut Fizyki
3. Instytut Biologii
4. Instytut Chemii
5. Instytut Geografii
6. Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska

§2

W skład Instytutu Matematyki wchodzą:
1. Zakład Analizy Matematycznej
2. Zakład Podstaw Matematyki
3. Zakład Dydaktyki Matematyki i Technologii Informacyjnej
4. Zakład Matematyki Stosowanej
5. Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki


 

§3

W skład Instytutu Fizyki wchodzą:
1. Zakład Fizyki Jądrowej
2. Zakład Biofizyki
3. Zakład Fizyki Teoretycznej
4. Zakład Dydaktyki Fizyki
5. Zakład Astrofizyki
6. Zakład Fizyki Atomowej
7. Zakład Fizyki Medycznej
      Pracownia Fizyki Medycznej
8. Zakład Informatyki

§4

W skład Instytutu Biologii Wchodzą:
      1.   Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców
1. Zakład Biologii Ogólnej i Ochrony Przyrody
2. Zakład Botaniki
3. Zakład Fizjologii Roślin
4. Zakład Biochemii i Genetyki
5. Zakład Zoologii
6. Zakład  Dydaktyki Biologii i Ochrony Środowiska
7. Zakład Radiobiologii i Immunologii
8. Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
9. Zakład Mikrobiologii
10. Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej 
11. Zakład Fizjologii Zwierząt

§5

W skład Instytutu Chemii wchodzą:
1. Zakład Chemii Fizycznej
       Pracownia Badań Chemicznych Środowiska
2. Zakład Chemii Nieorganicznej
3. Zakład Chemii Analitycznej
4. Zakład Technologii Chemicznej
5. Zakład Chemii Organicznej
6. Zakład Fizyki Chemicznej
      Pracownia Spektroskopii Molekularnej
7. Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska
      Pracownia Dydaktyki Chemii
      Pracownia Podstaw Informatyki 
8. Zakład Fizycznej Chemii Organicznej

§6

W skład Instytutu Geografii wchodzą:
1. Zakład  Hydrologii i Modelowania Przestrzeni Geograficznej
2. Zakład Geomorfologii i Kształtowania Środowiska
3. Zakład Meteorologii i Bioklimatologii
4. Zakład Badań Regionalnych
5. Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
6. Zakład Geografii Społecznej
7. Zakład Geologii
8. Zakład Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody
9. Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa
10. Pracownia Geograficznych Systemów Informatycznych
11. Zespół Laboratoriów Naukowo-Dydaktycznych Instytutu Geografii
12. Pracownia Dokumentacji i Reprodukcji

 

 
§7

Tracą moc obowiązującą :
1. Zarządzenie nr 50/2005 rektora AŚ z dnia 30 września 2005r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,
2. Zarządzenie nr 72/2005 rektora AŚ z dnia 2 grudnia 2005r. zm. zarządzenie nr 50/2005 z dnia 30 września 2005r.  w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,
3. Zarządzenie nr 11/2006 rektora AŚ z dnia1 marca 2006r. zm. zarządzenie nr 50/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,
4. Zarządzenie nr 24/2006 rektora AŚ z dnia27 czerwca 2006r. zm. zarządzenie nr 50/2005 z dnia 30 września 2005r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 roku.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF


  45 - zarz. struk. Wydz. Matem.06.pdf

 

 

metryczka

Wytworzył:Rektor prof. dr hab. Regina Renz
Data wytworzenia:2006-10-20
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2021-01-22 12:51:29

Liczba wyświetleń strony: 9804

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka