Zarządzenie Nr 43/2006

Zarządzenie Nr 43/2006

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  20  października 2006 roku

zmieniające zarządzenie nr 77/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego


 Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzenia nr  77/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego  § 3  otrzymuje brzmienie:

                                „§3
1. W skład Instytutu  Filologii Polskiej wchodzą:
1) Zakład Literatury Staropolskiej, Oświecenia i Romantyzmu
2) Samodzielna Pracownia Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
3) Zakład Literatury Współczesnej
4) Zakład Polszczyzny Współczesnej
5) Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych
6) Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
7) Zakład Polszczyzny Historycznej
8) Samodzielna Pracownia Filozofii i Teorii Kultury.”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 roku.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz 
 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF

   43 - zarz. zm. str. Wydz. Hum. 062.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:40:21

Liczba wyświetleń strony: 9565

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka