Zarządzenie Nr 14/2006

Zarządzenie Nr  14 /2006


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   31 marca  2006 roku

 

 

zmieniające zarządzenie nr 76/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej   Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

W zarządzeniu nr 76/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej   Filii w Piotrkowie Trybunalskim w §2 w ust. 1   wprowadza się punkt 1 i 2  o następującym brzmieniu:

 

„1. Instytut Filozofii i Socjologii

1)      Zakład Socjologii Społeczności Lokalnych

2)      Zakład Socjologii Organizacji”.

 

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:22:25

Liczba wyświetleń strony: 9520

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka