Zarządzenie Nr 32/2006

Zarządzenie Nr  32/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 lipca  2006 roku


w sprawie  czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

      Na podstawie art.130 ust. 2 Kodeksu pracy  i  art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:


§ 1


1. Udziela się pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi (za wyjątkiem  pracowników obsługi)  dnia wolnego od pracy  w dniu 14 sierpnia  2006 roku (poniedziałek),  w zamian za  dzień wolny  przysługujący za święto w dniu 11 listopada 2006 roku.

 
2. W przypadku konieczności wykonania pracy w dniu 14 sierpnia  2006 roku decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

 
§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


                                                                                           z up. Rektora

 

                                                                                                Prorektor
                                                                              prof. dr hab. Mieczysław Poborski


 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:32:25

Liczba wyświetleń strony: 9972

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka