Zarządzenie Nr 27/2006

Zarządzenie Nr  27/2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  7 lipca 2006 roku

w sprawie utraty mocy zarządzeń rektora

 

 Na podstawie art. 66 ustawy z   dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) i §37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 1


Traci moc obowiązującą:
1) zarządzenie Nr 14/97 rektora b. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana   Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 marca 1997 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
2) zarządzenie Nr 55/2005 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  3 października 2005 roku w sprawie regulaminu odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów oraz odpłatności za inne formy kształcenia w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 roku.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 27- zarz. uchylenie zarządzeń.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:52:49

Liczba wyświetleń strony: 9601

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka