Zarządzenie Nr 10/2006

Zarządzenie Nr  10/2006

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  13 lutego 2006 roku

 

w sprawie obowiązujących w Uczelni wzorów umów o kierowanie studiami podyplomowymi oraz kursami dokształcającymi

 

            Na podstawie art. 66 ustawy z   dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) i §37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, oraz co następuje:

 

 

 

§ 1

 

1.       Wprowadza się wzory umów o kierowanie prowadzonymi w Uczelni  studiami  podyplomowymi oraz kursami dokształcającymi.

2.       Wzór umowy o  kierowanie studiami  podyplomowymi zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.       Wzór umowy o kierowanie kursem dokształcającym zawiera załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


Załączniki dostępne w wersji zarządzenia w formacie pdf.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 04:55:33

Liczba wyświetleń strony: 10377

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka