Zarządzenie Nr 6/2006

Zarządzenie Nr  6 /2006

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30  stycznia 2006 roku

 

w sprawie powołania Rady Bibliotecznej

 

         Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) oraz  §27 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

Powołuje się na kadencję 2006-2008 Radę Biblioteczną w następującym składzie :

1.        prof. dr hab. Marek Kątny,

2.        dr Marek Świeca,

3.        prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk,

4.        dr Artur Kasprzyk,

5.        prof. dr hab. Marta Pawlina–Meducka,

6.        dr Grażyna Gulińska,

7.        prof. dr hab. Andrzej Malarewicz,

8.        dr Elżbieta Cieśla,

9.        dr Andrzej Pater,

10.     dr Urszula Świerczyńska-Kaczor,

11.     prof. dr hab. Czesław Wiśniewski,

12.     dr Grażyna Kidawska,

13.     dr Tadeusz Szperna,

14.     dr Agnieszka Bryc,

15.     dr Henryk Suchojad,

16.     mgr  Joanna Loeffler-Mazur,

17.     mgr Urszula Franas-Mirowska,

18.     mgr Zofia Kilarska,

19.     mgr Elżbieta Anderman,

20.     mgr Elżbieta  Przybyszewska,

21.     mgr Anna Chrobot,

22.     mgr Justyna Adamczyk,

23.     mgr Agnieszka Kopeć,

24.     mgr Urszula Jagodzińska,

25.     dr Barbara Dąbrowska,

26.     mgr Monika Marcinkowska,

27.     Tomasz Krajkowski

§2

 

Na przewodniczącego Rady Bibliotecznej powołuje się prof. dra hab. Marka Kątnego.

 

§3

 

Obsługę administracyjną Rady Bibliotecznej prowadzi Biblioteka Główna.

 

§4

 


Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.
R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 05:17:08

Liczba wyświetleń strony: 10716

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka