Uchwała Nr 246/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 października 2019 roku

 

uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach i zasadach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 22) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się Uchwałę nr 48/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach i zasadach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-11-19 13:56:11
Data aktualizacji:2019-11-19 13:56:12

Liczba wyświetleń strony: 529

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka