Uchwała Nr 3/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 29 stycznia 2009 roku

 

 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

 

 

         Na podstawie  art. 62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia   27 lipca   2005 roku Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) uchwala się,  co następuje:

 

§ 1

 

Badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2008 przeprowadzi Audyt Piątka Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Złota 23.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:48:08

Liczba wyświetleń strony: 6207

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka