Uchwała Nr 66/2009

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 26 listopada 2009 roku

 

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Oceniającej

 

 

Na podstawie § 139 ust. 3 pkt 2 oraz § 139 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 73/2008 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Oceniającej wprowadza się następującą zmianę – w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana prof. Andrzeja Felchnera powołuje się w to miejsce Pana prof. Józefa Stępaka.

 

§ 2

 

Po wprowadzeniu zmiany określonej w § 1, skład Komisji przedstawia się następująco:

 

1)      prof. Regina Renz – przewodnicząca,

2)      prof. Krzysztof Bracha,

3)      prof. Stanisław Bryl,

4)      prof. Marianna Janion,

5)      prof. Lesław Krwawicz,

6)      prof. Janusz Łuszczyński,

7)      prof. Bożena Matyjas,

8)      prof. Zdzisław Migaszewski,

9)      prof. Edward Nalepa

10)   prof. Ewa Nowak,

11)   prof.  Jerzy Stamirowski,

12)   prof. Józef Stępak,

13)   prof. Maciej Szargot,

14)   prof. Edward Wilczkowski,

15)   prof. Lucyna Wiśniewska – Rutkowska,

16)   prof. Maria Żurek,

 

§ 3

 

Obsługę administracyjną Odwoławczej Komisji Oceniającejprowadzi Dział Kadr.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:39:20

Liczba wyświetleń strony: 5487

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka