Uchwała Nr 52/2009

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 25 czerwca 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni w 2008 roku

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie rektora z działalności Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach  za 2008 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-10 10:58:37

Liczba wyświetleń strony: 5600

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka